search
Sök
menu
Meny

Bidrag till kulturföreningar och studieförbund

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja kulturbidrag till kulturföreningar och studieförbund.

Vi har antagit nya relger för bidrag till kulturföreningar. De föreningar som är berörda har fått ett brev eller e-post med information. Informationen skickades ut 2020-02-21.

Föreningsbidrag till kulturföreningar

Föreningsbidrag till kulturföreningar gäller inte från och med 2020. Ingen ansökan ska skickas in före 1 mars.

Kulturbidrag med fokus på kulturverksamhet

Gäller till och med 30 juni.

Kulturbidraget sätter kulturverksamheten i centrum och är avsett att gynna det lokala kulturlivet. Bidraget beviljas för verksamhet inom kulturområdet som kultur- och fritidsnämnden finner angeläget att stödja. Verksamheten ska äga rum i Jönköpings kommun eller komma Jönköpings kommun tillgodo, samt vara offentlig eller resultera i någon verksamhet som kommer allmänheten till del.

Föreningar, organisationer, enskilda/fristående grupper och enskilda personer - i första hand med kulturell verksamhet kan söka detta bidrag. Sökande ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Jönköping.

Ansökan på belopp över 60 000 kr ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 3 månader före arrangemangsdatum/projektstart eller liknande. För verksamhet där sökt belopp understiger detta belopp ska ansökan vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast i 6 veckor före arrangemangsdatum/projektstart eller liknande.

Kulturbidrag, ansökan och regler (pdf, 145.2 kB)

Hyresbidrag - Jönköpings Teater

Gäller till och med 30 juni.

För att ge stöd åt kulturföreningar som önskar hyra Jönköpings Teater kan dessa från och med verksamhetsår 2018 ansöka om hyresbidrag. Ansökan görs senast 2 månader innan verksamheten startar.

Hyresbidrag till Jönköpings Teater, ansökan och regler (pdf, 89.1 kB)

Bidrag till studieförbund

Kultur- och fritidsnämnden fördelar ett årligt anslag till de studieförbund som bedriver verksamhet i Jönköpings kommun och som är bidragsberättigade till statsbidrag enligt Folkbildningsrådets kriterier. Reglerna för kommunbidrag till studieförbund är uppdelat i två delar: grundbidrag och rörligt bidrag. Sista ansökninsdag är den 2 maj.

Kommunbidrag till studieförbund 2019, ansökan och regler (pdf, 219.7 kB)