search
Sök
menu
Meny

Kultur- och fritidsförvaltningens övriga föreningsbidrag - blanketter och formulär (fritid)

OBS! Blanketterna på den här sidan är numera utlagda på resp sida. Därför ska denna sidan inte längre vara publicerad.


Föreningsportal - gäller inte kulturföreningar

Införande av nytt IT-stöd innebär att ett antal ansökningsblanketter tagits bort från denna sida, kvar finns vissa redovisningsblanketter.

Bidragsberättigad förening ska utse en föreningsadministratör och fylla i en fullmaktsblankett. Föreningsadministratören får sedan tillgång till den nya föreningsportalen och kan via den enkelt följa sina ärenden och hantera de olika funktionerna. En förening kan ha en eller flera föreningsadministratörer och samtliga måste ha tillgång till mobilt BankID.

Önskar Ni skicka redovisningsblanketterna digitalt, mejla till kff@jonkoping.se. Notera att blanketten måste vara komplett inklusive underskrifter.

Lovbidrag

Bidraget stödjer föreningar och andra sammanslutningar som genomför utåtriktade aktiviteter under vinter-, påsk-, sommar- och höstlov. Anmälan av lovaktivitet görs via webbformulär som öppnas cirka sju veckor för aktuellt lov.

Redovisning görs i föreningsportalen. Fullmakt till föreningsportalen krävs, blankett finns under dokument på denna sida.

Föreningar som inte erhåller ordinarie bidrag av Kultur- och fritidsförvaltningen, kan bli aktuella för bidrag om aktiviteten godkänns av Kultur- och fritidsförvaltningen. Redovisning sker i dessa fall på blankett som finns under dokument på denna sida.

Föreningsportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årets Ungdomsledare

Årets ungdomsledare syftar till att uppmärksamma ideella ungdomsledare, oavsett ålder.

Läs mer om årets ungdomsledare här