search
Sök
menu
Meny

Bidrag till föreningar (fritid)

Föreningslivet, organisationer och privatpersoner kan söka bidrag och annat stöd från kultur- och fritidsförvaltningen. Vissa bidrag kan sökas för den kontinuerliga verksamheten, andra för mer specifika syften.

Det finns flera typer av bidrag som föreningslivet kan söka, beroende på föreningens inriktning och aktiviteter. Varje år söker flera hundra föreningar inom skilda verksamheter – som idrott, religiösa, scouter och föreningar för personer med funktionsnedsättning med flera – bidrag av kultur- och fritidsförvaltningen.

I dokumentet Kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd  finns villkor till bidragen. Dokumentet hittar du längre ned på sidan under rubriken Dokument.

Föreningar har också möjlighet att söka statliga bidrag eller bidrag från andra organisationer. Mer om det under menyrubriken Statliga bidrag och andra bidrag till föreningar.

Nystartad eller verksam förening, gäller dock inte kulturföreningar/organisationer

Idrotts-, scout-, funktionshinder-, nykterhets-, invandrar-, pensionärs-, politiska, allmänna, sociala och religiösa föreningar eller unga örnar som vill ansöka om att bli bidragsberättigad hos Kultur- och fritidsförvaltningen, gör det genom att lämna in en ansökningsblankett "Ansökan om att bli bidragsberättigad förening". Blanketten finner ni bland "Blanketter till kultur- och fritidsförvaltningens övriga bidrag till föreningar".

Bidraget syftar till att stimulera den nystartade föreningens etablering och verksamhetsformer under en uppbyggnadsperiod.