search
Sök
menu
Meny

Stensholmsvägen - flytt av befintlig busshållplats samt byggnation av gångpassage

Karta över Stensholmsvägen

Den befintliga busshållplatsen flyttas till korsningen mellan Stensholmsvägen och Rambergsliden. I anslutning till busshållplatsen byggs en gångpassage. Syftet är att öka tillgängligheten till busshållplatsen samt att öka trafiksäkerheten vid gångpassage.

Tidsplan
Byggnation sker någon gång under 2019.

Hur påverkar det mig?
Framkomligheten kan komma att begränsas något då trafiken kommer att gå förbi i ett körfält under byggnation. Gående och cyklister hänvisas till en tillfällig gångpassage.