search
Sök
menu
Meny

Norra Stigamovägen, gång- och cykelbana och busshållplatser

Gång- och cykelväg och busshållplatser kommer byggas utmed Norra Stigamovägen på industrimområdet Logpoint/Stigamo.

Arbetet görs för att skapa möjlighet för busstrafik, gående och cyklister att ta sig fram säkrare. Det har länge varit efterfrågat och blev inte byggt från början när expolateringen av industrimområdet startade.

Påverkan

Under arbetets gång kan det tidvid bli avstängningar och hastighetsdämpande åtgärder. Även en del byggtrafik.

Tidplan

Byggstart beräknas till september/oktober 2019 och helt klart med slutasfaltering blir det våren 2020.