search
Sök
menu
Meny

Parkeringszoner i Jönköping

Från den 1 januari 2017 är alla avgiftsbelagda parkeringar i Jönköpings kommun indelade i parkeringszoner.

Kommunens avgiftsbelagda parkeringar är indelade i fyra zoner: lila zon i centrum, grönt på vissa långtidsparkeringar, blått lite längre ut, och gult i ytterområdena. Dessutom har parkeringshusen en egen taxa.

Den 20 mars infördes parkeringsavgifter på Liljeholmen och i Huskvarna.

Den 1 juni infördes parkeringsavgift på Bäckalyckan. 

Hållbart resande och parkeringszoner - bakgrund

Under 2016 har kommunfullmäktige tagit flera beslut i riktning mot ett hållbart resande. Insatserna ska på sikt leda till att allt fler avstår från att ha med sig bilen i centrum och istället cyklar, åker kollektivt och promenerar.

Utöver parkeringszoner har parkeringsavgifterna justeras vid årsskiftet 2016-2017, så att det har blivit dyrare än tidigare att långtidsparkera i centrum. Målet är att fler arbetspendlare ska välja bort de mest centrala parkeringsplatserna. Kortare parkeringar gynnas med det nya zonsystemet. "P25:an" blir kvar i parkeringshusen, det går alltid att parkera 3 timmar för 25 kr.

Förändringen är en del i planen för Hållbart resande, och beslutades av kommunfullmäktige i september 2016. Zonindelningen ska göra det enklare och tydligare för trafikanterna att välja parkeringszon.