search
Sök
menu
Meny

Utveckling för kollektivtrafik - Vidare och framåt 2021

En illustration av en stad med höghus med solceller, en buss med fart och några träd. På himlen är en sol, en blixt och moln som det droppar regn ifrån. 

Jönköping växer och blir fler, som vill resa mer. Därför lägger Jönköpings kommun och JLT i en extra grön växel och satsar tillsammans. På framtidagendan finns nya bussar och trafiklösningar, fler busslinjer och tätare avgångar.

För att utveckla det hållbaraste, grönaste och skönaste resealternativet gör vi förändringar i stadsbilden som kanske påverkar dig – vi gör det för din skull. Här nedan ser du de åtgärder som vi genomför fram till år 2021.

Samarbetet mellan Jönköping kommun och JLT

Vår föränderliga resa började redan i mitten av nittiotalet. Redan då med slutmålet att skapa framtidens mest miljövänliga och hållbara färdsätt. Vi ritade om kartan, förändrade infrastrukturen, byggde nya hållplatser och mötesplatser. Vi lyssnade på våra resenärer och skapade en tät, snabb och effektiv trafik på de populäraste längre sträckorna – med smidiga anslutningar till de lokala linjerna.

Grön drivkraft och drivmedel

25 år senare är det fortfarande samma drivkraft, som tillsammans med miljövänligt drivmedel, driver oss framåt. Så, nu fortsätter vi framåt, men utan att ta genvägar som drabbar vår miljö. Vi fortsätter framåt för att göra det trevligare och säkrare att både åka med, och vänta på, bussen. För att göra det lättare för dig att ta dig dit du vill, när du vill.

Vi utökar turerna på flera av våra linjer och ser till att avgångarna blir tätare – och du kan se fram emot kortare väntetider. Vi gör det lättare för fler att välja bussen, gå eller cykla – för då blir vår stad mycket trivsammare att bo, jobba och vistas i.

Vilka vi är? Vi är Jönköpings kommun tillsammans med Jönköpings länstrafik. Vi är som du: medborgare, medarbetare, medresenärer. Människor på väg framåt – och vidare.

Utveckling för kollektivtrafik: åtgärder

Här listar vi de åtgärder som vi kommer att genomföra fram till och med år 2021. I rubriken framgår var åtgärden sker och vilken typ av åtgärd som ska göras. Under varje rubrik finns information om under vilken tidsperiod åtgärden genomförs. Tidplanerna är preliminära.

Hallmansvägen: stomlinjeanpassning för ny busslinje 4

Här gör vi stomlinjeanpassningar, uppgradering av befintliga hållplatser samt förändrar en del hållplatslägen, för att förbereda för ny busslinje 4. Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder genomförs längs hela Hallmansvägen inklusive korsningen vid Dunkehallavägen och Björnebergsvägen.

Busslinje 4 kommer att trafikera sträckan Huskvarna till Vätterslund, via Vättersnäs-Ekhagen-Ryhov, med beräknad start sommaren 2021.

Genomförande: mars-juni 2020.

Herkulesvägen: nytt busskörfält

Här gör vi trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder med nytt busskörfält från Roddarrondellen till Bangårdsrondellen samt signalreglering för buss i Bangårdsrondellen.
Genomförande: augusti-november 2020.

Oxhagsgatan, Tokarp, Vätterslund och Hisingsängen: nya laddplatser

Här bygger vi nya laddplatser för elbussar samt genomför stomlinjeanpassningar och uppgradering av befintliga hållplatser. Här görs också trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder.
Genomförande: april-december 2020.

Ekhagen centrum: stomlinjeanpassning

Här gör vi en ny utformning av bussterminalen. Stomlinjeanpassningar och uppgradering av befintliga hållplatser med trafik- och framkomlighetsåtgärder och nya busskörfält utförs.
Genomförande: maj-november 2020.

Vättersnäs, Huskvarnavägen: stomlinjeanpassning

Här gör vi stomlinjeanpassningar och uppgradering av befintliga hållplatser. Några hållplatslägen förändras. Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder utförs också.
Genomförande: april-december 2020.

Rosenlundsbadet och Elmia: stomlinjeanpassning

Här uppgraderar vi den befintliga hållplatsen Elmia och hållplats Rosenlundsbadet stängs. Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder med nytt busskörfält utförs.
Genomförande: april-december 2020.

Viktoriaplan och Råslätt: nya laddplatser

Här bygger vi nya bussterminaler med laddning för elbussar. Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder med nya bussfiler utförs samt förändring av parkeringsytor.
Genomförande: maj 2020-maj 2021.

Bangårdsgatan: stomlinjeanpassning

Här gör vi stomlinjeanpassningar och uppgradering av befintliga hållplatser. Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder utförs och en ny hållplats byggs vid Solåsrondellen.
Genomförande: maj 2020-maj 2021.

Ljungarumsskolan: ny placering av hållplats

Vi flyttar hållplatsen vid Ljungarumsskolan och stänger de befintliga hållplatserna vid Ljungarumsskolan och Grenardjärgatan.
Genomförande: mars-december 2021.