search
Sök
menu
Meny

Våld i nära relationer

Lever du i en relation där du är begränsad och där någon annan bestämmer över dig? Har du blivit hotad eller skrämd av din partner så att du känt dig rädd? Är du kontrollerad och får inte träffa vänner och andra som du själv skulle vilja?

Om du befinner dig i akut fara ring polisen på tfn 112.

För dig som är utsatt för våld

Den som utsätts för eller upplever våld i sin familj har rätt att få stöd från socialtjänsten. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld och olika relationer som partner, familje- och släktrelationer. Våld får många negativa konsekvenser för de som lever med den. Det finns hjälp att få för alla i familjen.

Mottagningen för våldsutsatta

Att vara barn och leva i en familj med våld

Anhörig till någon som lever med hot och våld

Hedersrelaterat våld

För dig som utsätter andra för våld

Finns det gånger som du går över gränsen och beter dig illa mot din partner? Har du bekymmer med att kontrollera din ilska så att din partner blir rädd? Har din partner reagerat över ditt beteende i hemmet eller någon annan person pratat med dig om detta?

Den som utövar våld kan få stöd från Alternativ till våld, Region Jönköpings län

Alternativ till våld
Rehabiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län
www.1177.se. länk till annan webbplatsSökord: våld
Tfn: 010-241 00 00

Kontakt

Mottagningen för våldsutsatta
Tfn: 036-10 77 22