search
Sök
menu
Meny

Stöd för dig som har en anhörig som har problem med alkohol, droger eller spel

Lever du, eller har du levt med en person som har eller har haft problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Då finns det vägledning, information och kunskap för dig som är anhörig.

Vi erbjuder enskilda samtal, parsamtal, familjesamtal och anhöriggrupp för dig över 18 år. Möjlighet till vägledning finns även för dig som är vän, arbetskamrat eller har en liknande relation. 

Att vara anhörig

Hela familjen drabbas när någon i familjen har problem med exempelvis alkohol. Övriga familjemedlemmar tar ibland ett alltför stort ansvar för den som missbrukar.

Som anhörig är det vanligt att känna sig ensam med sina tankar och känslor. Du kan också drabbas av oro, stress, ilska, nedstämdhet och sömnstörningar.

Hos oss får du information och kunskap om att du som anhörig inte har orsakat beroendet. Du kommer öka insikten om din situation och du får möjlighet att sätta gränser för dig själv och andra. Samtidigt ökar din medvetenhet kring de beteenden och attityder som du kan ha anpassat dig till.

Kostnadsfri hjälp

Det är kostnadsfritt att ha kontakt med anhörigstöd.

Är du under 18 år och känner någon som har problem med alkohol, droger eller spel?

Om du är barn eller tonåring (under 18 år) och har problem med att din förälder eller någon annan du känner dricker för mycket, använder andra droger eller har spelproblem så kan du kontakta vår verksamhet Råd och service. Ta gärna hjälp av någon vuxen som du har förtroende för när du ska ta kontakt.

Kontakt: Råd och Service, tfn 036-10 26 55. 

Kontakt

Anhörigstöd
Tfn 0724-51 18 75

Kapellgatan 4
553 17 Jönköping