search
Sök
menu
Meny

Konsumentrådgivning: Reklamation av varor

En person som tittar ner under motorhuven på en bil.

Vill du klaga på att en vara är felaktig? Då måste du reklamera inom skälig tid. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som skälig tid. 

Tre års reklamationsrätt

Du har rätt att reklamera en vara i tre år efter att du tagit emot den, enligt konsumentköplagen. Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden. Reklamera alltid så snart som möjligt för att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter. (Garantier är ett frivilligt åtagande.)

Vad som menas med fel

Det är köparen som ska visa att varan har ett fel. Varan är felaktig

  • om den inte stämmer överens med som är avtalat, t.ex. varans art, mängd eller kvalitet.
  • om den saknar bruksanvisning.
  • om den inte kan användas till det den ska användas till, t.ex. ett regnplagg som inte står emot regn.
  • om säljaren inte har upplyst om detaljer om varan som du borde ha blivit upplyst om.
  • om den avviker ifrån vad du borde ha kunnat förutsätta.

Felet ska vara ursprungligt

Du och säljaren kan vara oeniga om när felet uppstått. De första sex månaderna är det säljaren som ska bevisa att felet inte är ursprungligt, sedan är det köparen som måste bevisa att felet är ursprungligt.  

Dina rättigheter vid fel

I första hand har köparen rätt att få varan reparerad eller utbytt. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid, normalt inom 2-3 veckor men kortare om köparen har stort behov av varan, och längre tid om säljaren lånar ut en liknande vara under tiden som felet avhjälps. En utbytt vara ska vara likadan som den ursprungliga, men felfri. Om felet är mindre kan du få acceptera ett prisavdrag istället för avhjälpande. Köpet kan gå tillbaka, hävas, om säljaren inte lyckas avhjälpa felet inom skälig tid. Du kan ha rätt till ett skadestånd om du fått extra kostnader eller onödiga utgifter på grund av felet.

Dina rättigheter vid dröjsmål

  • hålla inne en del av betalningen 
  • kräva att säljaren levererar varan – i undantagsfall kan det finnas hinder som gör att säljaren inte behöver fullfölja affären.
  • häva köpet, om dröjsmålet har stor betydelse för dig 
  • kräva skadestånd från säljaren, men bara för kostnader som beror på dröjsmålet om inte säljaren kan visa att dröjsmålet låg utanför dennes kontroll.

Att reklamera

Om du är missnöjd ska du kontakta näringsidkaren och framföra ditt klagomål. I Klagoguiden kan du läsa om hur du gör. Där finns till exempel tips om hur du kan framföra ett skriftligt klagomål. Allmänna Reklamationsnämnden prövar de flesta konsumenttvister. Prövningen är kostnadsfri.