search
Sök
menu
Meny

Konsumentrådgivning kring att köpa saker av privatpersoner

När du handlar av privatpersoner, t.ex. via webbannonser, har du inte samma köprättsliga skydd som annars. Som köpare måste du kontrollera varan noggrant. Säljaren kan friskriva sig från ansvar för fel.

Vid privatköp, t.ex. via annonser på Blocket eller Tradera, är det köplagen som gäller om inget annat är avtalat. Köplagen ger dig rätt att reklamera i två år. Köpare och säljare kan ha olika uppfattning om vad som är avtalat. Det är köparen som måste visa att varan avviker från avtalet, det vill säga är felaktig. Köparen kan inte klaga på fel som borde ha varit kända före köpet och köparen har därför ett ansvar att noggrant undersöka varan före köpet.

Varan kan anses felaktig om

  • om den inte är sådan som säljaren har sagt
  • om säljaren har låtit bli att upplysa dig om fel av mera allvarlig karaktär som säljaren kände till
  • om den var i väsentligt sämre skick än du kunde förutsätta, med ledning av priset och andra omständigheter.

Befintligt skick

Begreppet befintligt skick är vanligt vid privatköp. Det antyder att kunden godkänner varan som den står. Men begreppet innebär inte att säljaren friskriver sig från allt felansvar. Enligt köplagen anses en vara ändå felaktig:

  • om den inte stämmer överens med särskilda uppgifter som säljaren har lämnat
  • om säljaren låtit bli att berätta för köparen något väsentligt om varan som säljaren måste antas ha känt till
  • om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter kunnat förutsätta. 

Du har ingen ångerrätt

Det måste stå inskrivet i avtalet att du har ångerrätt. Om det inte står  i avtalet kan du inte ångra dig efter det att ni har gjort upp affären.

Betala inte innan du fått varan

Många blir lurade när man skickar pengar innan man har fått varan. Tänk efter noga hur du betalar och sök en säker lösning om det är mycket pengar för dig.

Om ni inte kommer överens

Om du får problem med varan efter ett privatköp och inte kan komma överens med säljaren, kan du vända dig till tingsrätten för att få tvisten löst. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister mellan privatpersoner.

Bilköp

Eftersom du har ett sämre skydd när du handlar av en privatperson än av en bilhandlare är det viktigt att du är påläst för att undvika att råka illa ut. Det finns ett bra köpekontrakt som du kan använda för att undvika missförstånd, klicka på länken nedan.

Söktjänst på Internet om bilmodeller

Ta reda på mer om olika bilmodeller med hjälp av tjänsten Bilsvar. Den ger information om bl.a. ekonomi, miljö och säkerhet för över 30 000 bilmodeller.