search
Sök
menu
Meny

Har du planer på att mäta radon i din villa?

Nu är det dags för villaägare att beställa mätdosor för att kolla radonhalten i sina hus. Och de villaägare som har över 200 Bq/m3  i inomhusluften kan söka radonbidrag från staten för att sanera.

Om du vill mäta radonhalten under vintern 2019/2020 är det dags att börja nu. Ju fortare du får besked, desto tidigare kan du söka radonbidrag och påbörja saneringen.

För att kunna ansöka om bidrag ska radonhalten undersökas under eldningssäsongen som är från oktober till april. Om du har för höga halter av radon i ditt hus kan du få saneringsbidrag för 50 procent av kostnaden upp till max 25 000 kronor. Du söker bidraget genom en e-tjänst på boverket.se eller hos länsstyrelsen. Läs gärna mer i länken om vad radon är och vad man bör göra om mätningen visar på höga halter.

Radon i bostaden

Publicerad: 2019-10-25 08.30