search
Sök
menu
Meny

Nyttjande av kommunal mark

För att få utföra någon form av arbete, genomföra evenemang, tillfällig försäljning eller uppställning på eller i anslutning till allmän mark, gata eller väg krävs tillstånd.

Allmän mark är mark som används till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. På markytan finns gator, vägar och parker. Under ytan ligger ledningar för bland annat el, telefon, fjärrvärme, vatten och avlopp. Både gator och ledningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle.

Viktigt att tänka på vid ansökan

Ansök i god tid. Större evenemang och liknande kan utlåtande från olika remissinstanser och kan därför ta tid, då kan det vara bra att ta en kontakt med kommunen inför ansökan.

Ansökningar som görs till Polisen går i stort sett alltid till kommunen på remiss. Räddningstjänsten, stadsbyggnadskontoret och gata/park-avdelningen får ge sina synpunkter och ställa krav. Polisen ger sedan det slutliga beskedet.

Tänk på att du måste betala in ansökningsavgiften till Polisen i samband med ansökan för att ansökan ska handläggas.

Taxor och avgifter för utnyttjande av kommunal mark

När du ansöker om tillstånd för nyttjande av kommunal mark tillkommer kommunala taxor och avgifter beroende på typ av användning eller verksamhet. Detta är utöver kostnaden för ansökan till Polisen.

Taxor och avgifter för hyra av allmän platsmark

Grävning i kommunal mark

För att gräva i kommunal mark krävs tillstånd av väghållaren. Ansökan om grävning i kommunal mark görs via vår webbapplikation minst två veckor innan arbetet sätts igång eller platsen ska nyttjas. En trafikanordningsplan ska bifogas ansökan.

Ansökan om grävtillstånd

Byggetablering (byggställning, containers, upplag etc.)

Du behöver tillstånd från polisen, enligt ordningslagen, för att använda en offentlig plats för byggetablering, exempelvis uppställning av en arbetsbod, byggställning, byggsäck eller container.

Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Även gallerior kan vara offentlig plats.

Ansökan om tillstånd för byggetablering, polisen.selänk till annan webbplats

Uteserveringar

Om du söker tillstånd för uteserveringar ska du ansöka till Polisen. Se även Stadsmiljöprogrammet för mer information.

Ansökan om uteservering, polisen.selänk till annan webbplats

Evenemang och tillställningar

Exempel på aktiviteter som kräver tillstånd för att anordna offentlig tillställning är: valborgsmässofirande, danstillställning, marknad, loppmarknad, bakluckeloppis, motortävlingar, mässor, stadsfest, kulturkalas, tivoli, karneval. Ansökan görs till Polisen.

Ansökan om tillstånd för tillställningar och sammankomster, polisen.selänk till annan webbplats

Tillfällig försäljning

Glasskiosker, korvvagnar, fruktstånd, försäljning av jordgubbar, granförsäljning m.m. kräver tillstånd av Polisen.

Ansökan om tillstånd att använda offentlig plats, polisen.selänk till annan webbplats

Ansökan om försäljning från foodtrucks

För foodtrucks han vi en speciell form av nyttoparkeringstillstånd som är möjliga att söka. Ansökan görs till kommunen.

Nyttoparkeringstillstånd för foodtrucks

Arbete på vägar utanför detaljplan

Om du behöver tillstånd för verksamhet inom ett vägområde som ligger utanför detaljplan ska du istället ansöka om tillstånd enligt väglagen hos Trafikverket.

Ansökan om tillstånd hos Trafikverketlänk till annan webbplats