search
Sök
menu
Meny

Samverkan för att förebygga brott bland ungdomar

I Brottsförebyggande rådet (Brå) Jönköpings kommun samverkar kommun, polis och närsamhället i brottsförebyggande frågor som bland annat rör ungdomar och brott.

I kommunens "Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2012-2014" finns ett avsnitt om brottsförebyggande arbete. Några exempel på områden med ungdomsfokus är:

  • fördjupad samverkan med polismyndigheten och andra aktörer i närsamhället
  • insatser för att motverka rekrytering till kriminella grupperingar
  • översyn av laglig grafitti
  • snabb sanering av klotter i citymiljön
  • gemensamt förhållningssätt mellan aktörer kring hur man arbetar med ungdomar

Brottsförebyggande rådet (Brå) Jönköpings kommun har som uppgift att bland annat arbeta med ovanstående punkter. Ordförande i Brå är kommunens säkerhetssamordnare. Kommunens trygghetssamordnare är sekreterare.

Gert Kvick, säkerhetssamordnare

Tfn 036-10 58 75