search
Sök
menu
Meny

Naturvårdspriset

Sedan 1989 delar Jönköpings kommun årligen ut ett naturvårdspris. Du kan lämna in förslag på någon som har gjort en bra naturvårdsinsats i Jönköpings kommun.

Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som

genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Priset är en unik akvarell av Róza Varjú samt ett diplom som delas ut av stadsbyggnadsnämnden i maj/juni månad. Engagemanget kan bestå av insatser för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, restaurering av fiskvägar, undersökningar av någon intressant organism eller organismgrupp, lokal kunskap om fauna och flora och så vidare. Priset kan gå till skolor, klasser eller lärare. Till föreningar som arbetar med naturvård eller enskilda personer som är engagerade i naturvård.

Vinnare av naturvårdspriset 2019:

Jönköpings Fältrittklubb: "Jönköpings Fältrittklubb avlastar varje år ”kulturhagen” från hästar under blomningstid och då bevaras en mångfald av växter i hagen. Det är lika svårt varje år då det är brist på hagar vid Klämmestorps gård, men man gör ändå det möjligt för att naturen skall få möjlighet att föröka sin mångfald bland växter och blommor".

Övriga nominerade var:

Mikael Gustafsson, Jönköping: "Fil dr i oceanografi och lektor i geovetenskap på HLK. Idag utbildar han blivande lärare, studenter på Internationellt arbete och har haft kurs bl a om Östra Vätterbranterna. Omtyckt pedagog och forskare som odlar fram och har utplanterat inhemska orkidéer som Adam och Eva i lokaler där de försvunnit."

Familjen Ingemar Levinsson, Bottnaryd: "För föredömlig vård av ett levande kulturlandskap med många hävdgynnade arter som brudborste, smörboll, svinrot och ängsvädd samt kommunens äldsta och grövsta ekar som tros vara minst 500 år gamla".

LRF:s kommungrupp, Jönköping: "LRFs kommungrupp i Jönköping driver frågan om storskalig byggnation på åkermark föredömligt på egen hand, men även tillsammans med andra viktiga organisationer. Att vara rädd om åkermark är ett enkelt sätt för kommunen att ge bestående värden för den biologiska mångfalden i kommunen på mycket lång sikt."

Hur ansöker/nominerar man till naturvårdspriset 2020?

Nominera gärna till naturvårdspriset genom vårt webbformulär, se under e-tjänster eller skicka din ansökan senast den 31 mars 2020 till:
Jönköpings kommun,
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping