search
Sök
menu
Meny

Nybyggnation, hotellprojektet Gradienten

Våren 2018 inleddes förberedelserna för byggnation av den nya hotellbyggnad, som tillsammans med ett nytt torg, ska knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum. Hotellet utvecklas och byggs av Skanska och planeras stå klart i början av 2021.

Varför ett hotell?

Planerna på ett hotell i kanten av Tändsticksområdet har funnits länge. Jönköpings kommun har drivit frågan med ambitionen att öppna upp och integrera Tändsticksområdet med västra centrum genom att skapa en attraktiv, publik byggnad och torgytor i anslutning till resecentrum och citykärnan.

Efter politiska beslut har Skanska tilldelats markanvisning för marken och kommer att genomföra projektet som i media kallats för höghushotellet. Skanska utvecklar och bygger hotellet, som ska drivas av kedjan Nordic Choice.

Vad är det som byggs?

  • Hotell med 229 rum, konferensanläggning och spa
  • I Tändsticksområdets G-hus byggs restaurang och kök
  • Byggnaden blir 12 300 kvm stor, och ca 60 meter (18 våningar) hög
  • Under byggnaden blir det ett allmänt parkeringsgarage i suterräng i två våningar med 115 p-platser.

Framför byggnaden kommer Jönköpings kommun att skapa ett nytt torg, tänkt som en naturlig samlingspunkt. Ambitionen är att torget blir en brygga som knyter ihop Tändsticksområdet med västra centrum. Just nu arbetar kommunen med att utforma torgytan, ett arbete som väntas bli färdigt under året. Torget kommer att stå klart samtidigt som hotellet.