search
Sök
menu
Meny

Övrig lantmäteriservice

Övrig service från lantmäteriavdelningen

Förutom lantmäteriförrättningar kan vi hjälpa dig med:

  • Nybyggnadskarta - Kartunderlag för bygglov som visar hur fastigheten får bebyggas.
  • Fastighetsutredning - Utredning av vilka förhållanden som gäller för en eller flera fastigheter.
  • Fastighetsförteckning - Förteckning över vilka som äger fastigheter inom ett område.
  • Värdeintyg -Vid köp av ett område eller fastighet som ännu inte har fått något taxeringsvärde behövs ett värdeintyg för att få lagfart.
  • Arkivservice

Taxa för nybyggnadskartor

  • Nybyggnadskarta < 2000 kvm: 8 190:-
  • Nybyggnadskarta förenklad < 2000 kvm: 2 730:-