search
Sök
menu
Meny

Ansökan om lantmäteriförrättning

Kontakta gärna oss innan du ansöker om lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen påbörjas genom att behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten.

Analog ansökan

Ansökningsblanketten kan skrivas ut eller fyllas i direkt på skärmen, men då det krävs underskrift kan ansökan om lantmäteriförrättning inte skickas via e-post eller fax. Efter underskrift skickas ansökan till lantmäterimyndigheten tillsammans med de övriga handlingar som ska bifogas ansökan.

Du kan även hämta blanketten hos Lantmäterimyndigheten, Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping.

Ansökan skickas till:

Lantmäterimyndigheten
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping

Digital ansökan

Du kan via Lantmäteriets e-tjänst för lantmäteriförrättningar ansöka om lantmäteriförrättning digitalt, se länk nedan.