search
Sök
menu
Meny

Skyddsjakt, när vilda djur blir en olägenhet

När vilda djur ställer till olägenheter för människors hälsa kan miljö- och hälsoskyddskontoret anlita en skytt för att ta bort djuret. Innan man gör det tittar man på om det istället går att ändra på förutsättningarna för djuret på den platsen.

Miljö- och hälsoskyddskontoret anlitar en kommunal skytt endast vid olägenheter för människors hälsa enligt miljöbalken. Men kanske finns det något du själv kan göra innan du kontaktar miljö- och hälsoskyddskontoret.

När man tar bort ett djur kommer oftast ett nytt till samma plats efter kort tid. Det är så naturen och djurens revir fungerar. Genom att istället ändra på förutsättningarna kanske djuren inte vill vara där.

Skator, kajor, kråkor och duvor

Det är vanligt att miljö- och hälsoskyddskontoret får in klagomål på fåglar. En avskjutning löser sällan problemet annat än för stunden. En fastighetsägare ska därför alltid i första hand själv försöka lösa problemet. Det kan röra sig om att till exempel förhindra fåglar att bygga bo eller slå sig ner på takkanter, hängrännor m.m. Det kan ske genom att du tar bort boet när fåglarna bygger det eller att spänna upp nät eller ståltråd.

Tänk på att inte lämna mat obevakad utomhus och inte mata fåglarna.

Kanadagäss

När kanadagäss förorenar en badplats betraktas det som en olägenhet och kan anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Grävlingar

Det händer att grävlingar bosätter sig nära människor. Vanligtvis kanske detta inte är något problem, men skulle grävlingen vara aggressiv och dessutom vistas nära skolor blir det en olägenhet och kan anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Vi fångar gräv-lingarna i burar och placerar ut dem i skogen om det är möjligt.

Rådjur

Det är inte ovanligt att rådjur söker sig in i trädgårdar för att kalasa på alla läckerheter som finns där. Detta betraktas inte som olägenhet för människors hälsa och hanteras inte av miljö- och hälsoskyddskontoret. Däremot kan tekniska kontoret under vissa förutsättningar göra avskjutningar.

Råttor

Fastighetsägaren sätter själv in åtgärder då råttor blivit ett problem. I de fall Jönköpings kommun är fastighetsägare är det också kommunen som är ansvarig.

Katter

Miljö- och hälsoskyddskontoret får då och då klagomål på lösspringande katter som orsakar olägenheter i bostadsområden. Miljö- och hälsoskyddskontoret har inga möjligheter att ta hand om herrelösa katter. Istället får man vända sig till polisen.

Ansvar - mitt eget och fastighetsägarens

Djur söker sig ofta till platser där människor lever och verkar för att söka skydd,  boplatser och framförallt föda. I tätbebyggda områden bör fastighetsägare tänka på att egna aktiviteter kan utsätta grannar för olägenheter. Det finns mycket som den enskilde fastighetsägaren kan göra för att hålla djur borta från tomten eller bostadsområdet.

  • Släng eller lämna in äpplen och annan fallfrukt på sortergården
   • Överdriv inte matning vid fågelbordet då  maten lockar till sig rådjur, vildsvin,
    kråkfåglar, duvor och även råttor.
    • Håll komposten täckt eller undvik helt att exponera köksavfall på tomten.
     • Kontinuerlig störning får ofta djuren att flytta.
      • Om djur matas vintertid lär de sig var det finns mat och mister sin rädsla
       för människor. Det kan leda till att de återkommer och äter annat som odlas. 

      Kontakt