search
Sök
menu
Meny

Katt

Miljö- och hälsoskyddskontoret får då och då klagomål på att katter springer lösa. Klagomålen handlar oftast om att sandlådor, grönsaksland, uteplatser, balkonger och trapphus blivit förorenade av katter.

Miljö- och hälsoskyddskontoret vill uppmana alla kattägare att hålla god tillsyn över sin katt. Var uppmärksam på att man ibland behöver tillstånd för katthållning.

Det har också hänt att katter valt att sova på utemöblernas dynor eller smitit in genom öppna dörrar och fönster. Detta kan orsaka allergiska reaktioner hos kattallergiker.

Om du bor inne i en stad eller ett tätare samhälle utsätter du katten för en rad faror om du släpper ut den – inte minst från trafiken. Om du istället håller katten inomhus får den ett längre liv och grannsämjan blir bättre.

Lagstiftning

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 36 §
Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.
 
Lagen om tillsyn över hundar och katter 1 §
Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller olägenheter.
 
Lagen om tillsyn över hundar och katter 7 §
En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndighet.

Tillsyn över hundar och katter, länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats

Bortsprungen katt

Skulle din katt springa bort eller om du påträffar en herrelös katt bör du kontakta Polisen, tfn 114 14. Miljö- och hälsoskyddskontoret har ingen möjlighet att ta hand om herrelösa katter.

Börja inte mata en främmande katt om du inte är beredd att själv ta hand om den!

Skaffa inte sommarkatt

Varje år uppmanas vi att inte skaffa sommarkatt. Ändå överges varje höst en mängd katter.

Ingen katt klarar sig ensam. Alla katter måste ha tillsyn och mat. Den som skaffar en katt har också skyldighet att se efter den.

En ungkatt som lämnas har mycket små chanser att överleva. Oftast stannar den i närheten av sitt hem och svälter slutligen till döds där.

Kontakt