search
Sök
menu
Meny

Djur

Vi älskar våra egna husdjur, men andra kanske är rädda för dem eller blir störda av dem. För vissa djur måste du ha tillstånd om du vill hålla dem inom detaljplanelagt område.

När såväl vilda djur som sällskapsdjur blir ett besvär för människors hälsa kan du vända sig till kommunen. Vill du däremot anmäla djurplågeri vänder du dig till länsstyrelsen.

Som djurägare har du ansvar för att ditt djur inte stör eller skrämmer andra människor. Det finns en del du kan tänka på för att förebygga att någon blir störd. Det finns regler att rätta sig efter för den som vill äga till exempel hund, katt eller orm.

Tillstånd för vissa djur inom område med detaljplan - anmälan, taxa

I de lokala föreskrifterna för människors hälsa och miljön står det i 3 § att:

Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att hålla

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftorm

inom område med detaljplan.

pdf blankett: Ansökan om tillstånd att hålladjur inom detaljplanerat områdeöppnas i nytt fönster (pdf, 777.7 kB)

pdf: Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2020öppnas i nytt fönster (pdf, 712.7 kB)

pdf: Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommunöppnas i nytt fönster (pdf, 62.8 kB)

Höns

Om man håller upp till och med fyra hönor utan tupp, räknas detta som sällskapsdjur. Därför behöver man inte söka tillstånd för det.

Djurplågeri, djur som far illa

När det gäller djurplågeri eller djur som far illa är det länsstyrelsen som har hand om tillsynen. Det gäller såväl husdjur som lantbrukets djur.

På central nivå är det Jordbruksverket som har ansvaret för djurskyddet.

Huvudansvaret för att ett djur behandlas väl och skyddas mot lidande, ligger däremot hos djurägaren.

Djurskyddet, Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats

Kontakt