search
Sök
menu
Meny

Kontrollansvarig och kontrollplan vid byggnationer

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig för ditt projekt. En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggaktör.

Den du anlitar som kontrollansvarig måste vara certifierad kontrollansvarig. 

Kontrollansvariges uppgifter:

  • Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs.
  • Informera byggaktören om avvikelser. Vid behov även informera kommunen.
  • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens platsbesök.
  • Dokumentera sina besök och iakttagelser.
  • Skriva ett utlåtande till byggaktören och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kontrollansvarig behövs inte för:

  • Åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan.
  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus om byggnadsnämnden inte beslutar annat.

Kontrollansvarig hjälper till med en kontrollplan

Den kontrollansvarige ska hjälpa till att upprätta en kontrollplan och sedan ska byggaktören låta utföra kontrollerna.

Mer information hittar du på Boverkets webbplats.