search
Sök
menu
Meny

Markanvisning

Vy över bostadshus i södra Jönköping

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. 

Rätten gäller en viss tidsperiod i form av en markreservation, med förutsättningar och villkor som regleras i ett markanvisningsavtal.

I kommunens markanvisningspolicy beskrivs hur kommunen ska jobba med markanvisningar. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen önskar.

Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisningar; två typer av jämförelseförfarande (intresseanvisning och tävling) samt direktanvisning. Intresseanvisning är kommunens huvudförfarande.

Byggaktörer eller andra intressenter som önskar en markanvisning ska skriftligen anmäla detta till tekniska kontoret, som registrerar alla anmälningar. Anmäl gärna i formuläret under Självservice här på sidan.

Aktuella inbjudningar markanvisningar

Del av Vättersnäs 1:1 (Sannaängen) - cirka 30 bostäder i flerbostadshus

Inbjudan till markanvisning (pdf, 6 MB)

Detaljplan för del av Vättersnäs 1:1länk till annan webbplats

Pågående markanvisningar

Här har vi samlat de projekt som just nu är pågående och där utvalda byggaktörer tar fram idéhandlingar och/eller där utvärdering av handlingar pågår.

Kungsängen kv. G1 - flerbostadshus

Inbjudan till markanvisningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.4 MB)

Detaljplan för del av Vingpennan 1 (Kungsängen) (se samrådshandling under "tidigare handlingar")

Kungsängen kv. G2 - 8-10 grupphus

Inbjudan till markanvisningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.4 MB)

Bostadsområdet Kungsängenöppnas i nytt fönster

Detaljplan för del av Vingpennan 1 (Kungsängen) (se samrådshandling under "tidigare handlingar")

Kungsängen kv. G3 - flerbostadshus med smålägenheter

Inbjudan till markanvisningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.4 MB)

Bostadsområdet Kungsängenöppnas i nytt fönster

Detaljplan för del av Vingpennan 1 (Kungsängen) (se samrådshandling under "tidigare handlingar")

Planerade markanvisningar

Avslutade markanvisningar

markanvisning@jonkoping.se
Tekniska kontoret
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00