search
Sök
menu
Meny

Markanvisning

Vy över bostadshus i södra Jönköping

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. 

Rätten gäller en viss tidsperiod i form av en markreservation, med förutsättningar och villkor som regleras i ett markanvisningsavtal.

I kommunens markanvisningspolicy beskrivs hur kommunen ska jobba med markanvisningar. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen önskar.

Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisningar; två typer av jämförelseförfarande (intresseanvisning och tävling) samt direktanvisning. Intresseanvisning är kommunens huvudförfarande.

Byggaktörer eller andra intressenter som önskar en markanvisning ska skriftligen anmäla detta till tekniska kontoret, som registrerar alla anmälningar. Anmäl gärna i formuläret under Självservice här på sidan.

Aktuella inbjudningar markanvisningar

Här har vi samlat de projekt där det just nu finns möjlighet att lämna in en intresseanmälan, se sista inlämningsdag under respektive område.

För närvarande har vi inga aktuella markanvisningar

Pågående markanvisningar

Här har vi samlat de projekt som just nu är pågående och där utvalda byggaktörer tar fram idéhandlingar och/eller där utvärdering av handlingar pågår.

Åsen kv. R och Q - cirka 100 bostäder i flerbostadshus

Inbjudan till markanvisning (pdf, 4.5 MB)

Detaljplan för Åsen 1:2 m.fl. i Jönköping

Del av Vättersnäs 1:1 (Sannaängen) - cirka 30 bostäder i flerbostadshus

Inbjudan till markanvisning (pdf, 6 MB)

Detaljplan för del av Vättersnäs 1:1länk till annan webbplats

Planerade markanvisningar

Här har vi samlat de projekt som vi har planerat lämna ut för markanvisning och en preliminär tid när detta görs.

Fagerslätt, Stensholm 1:769 och 1:770 

19 bostäder i grupphusform fördelat på två tomter om 9 respektive 10 hus

Planerad inbjudan Q1, 2020.

Kungsängen, kvarter B1

Ca 75 bostäder i flerbostadshus

Planerad inbjudan under 2020.

Kungsängen, kvarter B2

Ca 65 bostäder i flerbostadshus

Planerad inbjudan under 2020.

Lekeryd 2:3, del av 

Ca 20 bostäder i grupphusform

Planerad inbjudan Q3, 2020.

Avslutade markanvisningar

markanvisning@jonkoping.se
Tekniska kontoret
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00