search
Sök
menu
Meny

Slutbetyg inom vuxenutbildning

Har du tidigare studerat på gymnasienivå och har betyg från 2010 eller äldre och nu vill studera mot ett slutbetyg? Då finns möjlighet att studera på vuxenutbildningen och skapa ett slutbetyg.

Med nya direktiv från regeringen har du fram till 1 juli 2020 möjlighet att skapa ett slutbetyg på vuxenutbildningen.

Detta gäller dig som inte har fullföljt gymnasiet och som har till övervägande del kurser från det gamla kurssystemet (Gy00 eller äldre).

En slutbetyg på gymnasienivå består av både obligatoriska och valfria kurser. Hela slutbetyget omfattar 2 350 poäng. Andelen obligatoriska kurser är 600 poäng.

Obligatoriska kurser inom slutbetyg

Kurs (Gy00)

Kurs (Gy11/Vux12)

Poäng

Svenska A/ Svenska som andraspråk A

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

100

Svenska B/ Svenska som andraspråk B

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2

100

Engelska A

Engelska 5

100

Matematik A

Matematik 1a/1b/1c

100

Samhällskunskap A

Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller 1b

100

Naturkunskap A

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap A

Religionskunskap 1

50600 poäng

De poäng som återstår, max 1750 poäng, består av valfria kurser.

Exempel: Du har du läst alla ovanstående kurser förutom Engelska A och Matematik A, detta innebär då att du får läsa kurserna i det nya systemet som nu heter Engelska 5 och Matematik 1a/1b/1c.

När du har läst detta har du en grundläggande behörighet till högskolan. Vissa utbildningar kräver speciell behörighet, t.ex. i Matematik 2, Naturkunskap 2, Biologi 1 osv.

Tänk även på att Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6 är kurser som ofta krävs om du vill studera vidare på en högre nivå.