search
Sök
menu
Meny

Gymnasieexamen inom vuxenutbildning

Gymnasieexamen ska motsvara ett program inom gymnasie­skolan. Det kan antingen vara en yrkesexamen eller en högskole­förberedande examen.

Du som inte redan har ett slutbetyg från gymnasiet kan studera mot en examen på vuxenutbildningen. I vissa fall kan du, om du redan påbörjat studier med gamla kurser, fullfölja utbildningen enligt reglerna för ett slutbetyg. Rektor beslutar om detta och slutbetyget ska vara utfärdat före den 1 juli 2020.

Ska du studera mot en gymnasieexamen, ett slutbetyg eller är osäker på vad som gäller för dig - kontakta Vägledningscentrum.

Högskoleförberedande examen

En högskoleförberedande examen på gymnasienivå består av 2400 poäng och innehåller både obligatoriska och valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursnamn

Poäng

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

100

Matematik 1b eller 1c*

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Historia 1b

100

Religionskunskap 1

50

Gymnasiearbete

100

* Fler matematikkurser kan tillkomma beroende på vilken programinriktning du väljer.
I ekonomi och samhällsvetenskapsprogrammet – 2b eller 2c.
I naturvetenskaps- och teknikprogrammet – 3b eller 3c.

Av resterande poäng ska minst 700 vara programspecifika, det innebär att de ska vara inom något av de sex högskoleförberedande programmen på gymnasieskolan, se vilka nationella program som finns under "Länkar" nedan.
OBS! Vuxenutbildningen kan inte garantera att alla programinriktiningar finns sökbara.

De poäng som återstår, max 650 poäng, består av valfria kurser.

Yrkesexamen

En yrkesexamen på gymnasienivå består av 2400 poäng och innehåller både obligatoriska och valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursnamn

Poäng

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

100

Matematik 1a

100

Engelska 5

100

Samhällskunskap 1a1

50

Naturkunskap 1a1

50

Historia 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Gymnasiearbete

100

Resterande 1 800 poäng ska till övervägande del bestå av yrkesspecifika kurser. Kurserna varierar beroende på vilken yrkesexamen du väljer. Du kan till exempel läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå och använda de betygen till att skapa en yrkesexamen. Se förslag på yrkesprogram i "Länkar" nedan.
OBS! Vuxenutbildningen kan inte garantera att alla programinriktiningar finns sökbara.

De poäng som återstår består av valfria kurser.

För att få en högskolebehörighet måste du komplettera med Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, samt Engelska 6.