search
Sök
menu
Meny

Synpunkter och klagomål inom skola, förskola och vuxenutbildning

Här har du möjlighet att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten inom kommunal förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och skola (från grundskola till vuxenutbildning).

Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om brister, och i dialog med dig som förälder eller studerande kan förbättra verksamheten.

För enkelhetens och snabbhetens skull bör synpunkter och klagomål i första hand riktas till förskollärare, klasslärare, mentor eller motsvarande. Du kan också kontakta skolledningen. Då hanteras ärendet på skolan eller förskolan och ärendet stannar där.

En annan möjlighet är att lämna synpunkter och klagomål här på webben, i ett webbformulär.

Var och en har möjlighet att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på dina synpunkter eller ditt klagomål. När du skickar din anmälan får du dock ett ärende-ID som du kan använda vid förfrågningar om ärendet. Du kontaktar Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Det är möjligt att anmäla ärenden till Skolinspektionen eller till barn- och elevombudet men först måste den som anmäler har varit i kontakt med förskola, skola eller huvudman, annars skickas ärendet till kommunen för behandling.

Så här handläggs dina synpunkter och klagomål

När du trycker på skicka-knappen går ärendet till ett administrativt system, och tilldelas automatiskt ett ärende-id. Det visas på skärmen så att du kan notera det. Du kan alltid ställa frågor om ditt ärende, till Kontaktcenter, genom att uppge ditt ärende-id. Du måste alltså inte lämna personuppgifter.

Ärendet tas emot av utbildningsförvaltningen. Vi läser ärendet och skickar det till en handläggare, som utses beroende på vad ärendet handlar om. Du får ett bekräftelsebrev med uppgifter på handläggaren.

Ärendet skickas omgående till handläggaren, som också får en instruktion om rutinen för klagomål. Medan ärendet handläggs kan handläggaren behöva ta kontakt med dig för att få mer information – förutsatt att du lämnat kontaktuppgifter.

När ärendet avslutas skrivs en notering om datum och resultat i det administrativa systemet, så att du kan efterfråga resultatet om du valt att vara anonym. Du som lämnat kontaktuppgifter ska få personligt besked.