search
Sök
menu
Meny

Naturskolan i Jönköping

Barn håller en kotte med insekt

På Naturskolan undervisar vi ute i naturen. Eleverna använder sina sinnen och upplevelser i lärandet. 

Naturskolan välkomnar grupper från förskolan, förskoleklass, årskurs 1 till och med årskurs 6. Vi tar emot besök under hela året, tisdag till och med fredag.

Teman
Vi erbjuder lektioner med olika teman som är anpassade efter årskurs. Våra aktiviteter är kopplade till Läroplanen och täcker in flera skolämnen. Rörelse och friluftsliv ingår som en naturlig del i våra lektioner.

Fortbildning
Vi erbjuder fortbildning för förskollärare och grundskolelärare inom utomhuspedagogik. Exempel på fortbildning är Digital utomhuspedagogik och Matematik utomhus.

Låna material
Det finns material och utrustning som Naturskolan lånar ut kostnadsfritt till pedagoger i Jönköpings kommun.

Var finns vi?
Naturskolan är en del av Upptech, Jönköping Science center. Vi åker ofta ut till förskolor och skolor för att ha våra lektioner där. Eller så kommer förskolan/skolan till en av våra naturskoleplatser. Vi har en plats i Jönköping, vid Rocksjön, och en plats i Taberg, söder om Jönköping.

Kostnad
Lektioner med Naturskolan kostar 25 kr per elev, med en minsta kostnad på 450 kr per besök. Observera att temat Gruvan kostar 50 kr/elev.

När Naturskolan åker ut till en skola eller förskola tillkommer en transportkostnad på 200 kr.

För grupper som inte tillhör Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun gäller andra kostnader. Ta kontakt med oss för uppgift om detta.

Vad är en Naturskola?
Naturskola är ett uttryck för arbetssättet ”att lära in ute”, vilket är en del av varumärket. För oss är det självklart att man lär sig bäst om naturen i naturen. Men också att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen.

Pedagogiken bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.

Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö. Där flera elever hittar sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål.

Barnen blir så lugna av att vara i naturen. De är helt annorlunda då.
Lärare i årskurs 2Kontakt

Upptech
Tfn 036 - 10 60 77