search
Sök
menu
Meny

Skola på fritiden för kultur, idrott, natur och naturvetenskap

För att stimulera och fördjupa barn och elevers lärande erbjuder Jönköpings kommun lärandemiljöer utanför den ordinarie undervisningen.

Idrottsskolan

Idrottsskolan samordnas av Kultur- och fritidsförvaltningen och är ett komplement till traditionellt föreningsliv för barn från 7 år. Idrottsskolan är en fritidsaktivitet för barn i årskurs 1 och 2 (3), en timma i veckan, i samarbete med Sandagymnasiets Barn- & fritidsprogram.

Kulturskolan

Du som är intresserad av musik, dans, drama och bild och är mellan 5-20 år kan delta i Kulturskolans olika verksamheter.

Naturskolan

Naturskolan har undervisning i olika skolämnen utomhus. Med alla sinnen får elever uppleva och inhämta kunskap i en naturmiljö. Det är skolorna som bokar undervisning på Naturskolan.

Upptech Jönköping Science Center

Upptech är ett science center där du kan göra experiment och på ett lekfullt sätt lära dig mer om teknik och naturvetenskap. Upptech har pedagogisk verksamhet men är även öppet för allmänheten, läs mer under fliken Upptech, Jönköpings science center.