search
Sök
menu
Meny

Modersmål på gymnasiet

Gymnasieelever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål.

Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är

  • att eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • att eleven önskar få undervisningen
  • att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning
  • att det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisningen är avgiftsfri.

Varför modersmålsundervisning?

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser

Ansökan till modersmålsundervisningen

I januari varje år skickar Utbildningsenheten för flerspråkighet information till alla rektorer. Eleverna ansöker via dator, i samband med andra val.

Undervisningen i modersmål anordnas av Utbildningsenheten för flerspråkighet. Se länk längre ner på sidan! Om du har frågor kring undervisningen är du välkommen att vända dig dit.

Studiehandledning

Studiehandledning ges till de elever med annat modersmål än svenska, som behöver det. Rektor beslutar om studiehandledning. Studiehandledningen stödjer undervisning i olika ämnen, stimulerar språkutveckling och ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen.