search
Sök
menu
Meny

Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som har en intellektuell funktions­nedsättning, och därför har behov av den undervisning som särskolan erbjuder.

Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar, och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Inom grundsärskolan finns en inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av, utbildningen i ämnen.

Ansökan och mottagande

Du som är vårdnadshavare ansöker om skolgång i grundsärskolan för ditt barn. Innan en elev tas emot i särskolan görs alltid en utredning. I samband med utredningen kartläggs elevens behov, med hjälp av en psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social bedömning.

För att ta emot elever i grundsärskolan finns ett team med specialpedagog, kurator, psykolog, skolläkare och en samordnare. Du som vårdnadshavare får alltid träffa specialpedagogen inför att ditt barn börjar i särskolan.

Det är också du som vårdnadshavare som beslutar om eventuellt avslut, och återgång till grundskola.

Om du har allmänna frågor om särskolan som skolform och rutiner för mottagande i särskolan kan du vända dig till särskolesamordnaren. Se kontakt här intill.

Skolor som erbjuder grundsärskola

Här listas de skolor som erbjuder grundsärskola. Både kommunala och fristående skolor visas.

Kommunala grundskolor

Junedalsskolan

Kålgårdsskolan

Nyarpsskolan

Rosenlundsskolan

Sanda grundsärskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Österängsskolan

Fristående grundskolor

Hyddans skolalänk till annan webbplats

Magnus Ladulåsskolanlänk till annan webbplats

Kontakt

Marianne Isaksson
särskolesamordnare
Tfn 036-10 26 20