search
Sök
menu
Meny
Magnus Ladulås plats vid Munksjöns strand. 

Det här är Magnus Ladulås plats. Här har funnits fästning, lastplats för sjöfart, trafikled och nu senast tillfällig parkering. Och nu ska här bli något annat. Men vad? Vi behöver din hjälp. Vad saknar du i centrala Jönköping? Vad vill du se?

Vad vill du se här?

Nu ska Magnus Ladulås plats omvandlas från tillfällig parkeringsplats till något helt annat. Platsen ska förändras med hjälp av medborgardialog.

– Under 2019 kom en önskan från stadsbyggnadsnämnden att en medborgardialog skulle genomföras för att bättre kunna anpassa platsen efter medborgarnas tankar och önskemål. Det är alltså våra styrande politiker som vill att vi lyssnar på de som ska nyttja platsen, säger Hanna Säterskog, ansvarig för medborgardialogen på Jönköpings kommun, stadsbyggnadskontoret.

Tjänstemän och politiker från Jönköpings kommun kommer vid två tillfällen att möta medborgarna på plats och ta in och lyssna på önskemål om vad som ska finnas på platsen. Utöver det går det att svara på en enkät fram till den 20 december.

Under vintern presenteras sedan en sammanställning av alla förslag för kommuninvånare och politiker i Stadsbyggnadsnämnden. Sammanställningen kommer också att vara tillgänglig på Magnus Ladulås plats.

– Tillsammans med våra medborgare tar vi ännu ett viktigt steg för att förverkliga vår Stadsbyggnadsvision i Jönköpings kommun. Genom en demokratisk process omvandlar vi den tillfälliga parkeringen till något som medborgarna efterfrågar, avslutar Hanna Säterskog.

Publicerad: 2019-11-20 16.20