search
Sök
menu
Meny

Rum för lek mitt i stadens hjärta

Barn som leker i sin parklek.

Barnen på Arredalens förskola leker tillsammans med förskolläraren Karin Johansson i parkleten de designat.

Två lådcyklar fulla med barn stannar till på Barnarpsgatan. Här ska de leka idag, på en liten lekplats de själva har designat. Lekplatsen är i själva verket en så kallad parklet.

När lådcyklarna stannat är det åtta cykelhjälmar som ska av åtta små huvuden. Barnen är otåliga och när de klivit ur cyklarna springer de tvärs över trottoaren och börjar leka febrilt i den lilla inhägnade mikroparken. Den här platsen äger de. Och varför skulle de inte göra det? Den är ju deras.

En parklet är en förlängning av trottoaren, avsedd för människor. En mikropark i gatumiljö. I det här fallet är det en parkeringsruta som blivit en plats för barn. Barnen som designat den går på Arredalens förskola och det är stadsbyggnadskontoret som sett till att deras idéer blivit verklighet.

Viktigt uppdrag

– Vi började med att berätta för barnen att de fått ett mycket viktigt uppdrag, och då nappade de direkt, berättar Karin Johansson, förskollärare på Arredalens förskola. Sen visade vi en bild på en tom parkeringsplats på vår projektor och började spåna tillsammans: Vad är bra för människor? Vad är bra för miljön?

Barnens idéer och uppslag blev sedan till teckningar, som är det som legat till grund för själva bygget. Teckningarna hämtades upp av Mattias Bodin, projektledare på stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning.

– Det var en stor händelse när Mattias kom hit och hämtade teckningarna, säger Karin Johansson. Det är ju häftigt att det kom hit någon som påverkar staden, som lyssnade på vad barnen hade att säga.

Vidga perspektiven

När teckningarna hämtats upp var det stadsbyggnadskontorets tur att bedöma vad som var genomförbart och inte av barnens idéer.

– Vissa idéer fick vi avfärda, en gripklo som kan lyfta upp människor till exempel, det kändes inte helt genomförbart, berättar Mattias Bodin. Djurpark var ett annat förslag som vi först bedömde som omöjligt men man får ju vidga perspektiven lite. Det slutade med en liten konstgräsmatta och några leksaksdjur.

Barnen har öppnat varenda leksaksback och undersöker innehållet noga. Utöver konstgräs finns det en liten sandlåda, bänkar att sitta på, och en blomlåda. Det bjuds på utsökt luftkaffe ur en dockservis. Väggar med armeringsnät sitter runtom som ett skydd emot trafiken utanför. Och barnens teckningar, grunden till allt, pryder väggarna.

Fotnot: Parken på Barnarpsgatan var en tillfällig installation, som fanns på plats i en vecka.

Var femte Jönköpingsbo är ett barn, men barn har bara tillgång till 5 % av stadens offentliga rum.

Stadens utemiljö är en viktig förutsättning för barns utveckling.

Regeringen gav i september i uppdrag till Boverket att undersöka hur kommuner och länsstyrelser arbetar med att efterleva barnkonventionen i samhällsplaneringen.

Publicerad: 2019-10-07 15.58