search
Sök
menu
Meny
Grävskopa lyfter upp grus.

Nu börjar arbetet med höghushotellet

I början av december startar arbetet med att förstärka marken för projektet Gradienten i centrala Jönköping. Det planerade höghushotellet har blivit försenat, bland annat på grund av sprickbildning i intilliggande hus, som uppstod under spontningen förra hösten.

– Kommunen har haft en dialog med Skanska hela vägen och är glada att de har landat i en metod som nu ska möjliggöra att vi får ett nytt fint hotell i centrala Jönköping, säger Linda Helte, chef för mark- och exploatering på Tekniska kontoret.

Grundläggningsarbetet, som snart drar igång, består i att betonginjektera marken med hjälp av en borr och en kompressor. Schaktarbeten kommer att utföras med grävmaskin och material kommer att transporteras bort med hjälp av hjullastare och lastbilar. Det kommer att bli en hel del trafik till och från byggarbetsplatsen.

– Vi har jobbat intensivt med metodval under en längre tid och nu kommer det bli mer synligt på arbetsplatsen också, säger Lars Hedvall, projektchef och ombud för byggherren Skanska.

Arbetet beräknas pågå från 2 december till 26 januari och sker måndag till fredag mellan klockan 07.00 och 19.00. På lördagar sker arbetet mellan 09.00 och 16.00. På söndagar sker arbetet mellan 09.00 och 14.00 vid behov. Under jul och nyår, från 22 december till 6 januari, kommer arbetet att ta en paus.

För boende och arbetsplatser runtomkring kommer grundläggningsarbetet att innebära normalt buller från en byggarbetsplats. I början av februari räknar Skanska med att kunna gjuta grundplattan. Preliminärt beräknas höghushotellet stå klart någon gång under senhösten 2022.

Publicerad: 2019-11-22 15.16