search
Sök
menu
Meny
Fasaden av Idrottshuset i Jönköping i brunt tegel.

Nu är Idrottshuset klart

Idrottshuset på Väster i Jönköping är komplett. Nu väntar verksamheterna på att flytta in i den nybyggda A-hallen. Invigningen är planerad till början av januari.

Ett stycke idrottshistoria har försvunnit. Nya lokaler har skapats. Bygget av nya A-hallen startade med en rivning av anrika ”Kåken”.

En ny fullmåttshall med cirka 400 åskådarplatser, tre mindre verksamhetslokaler för karate, boxning och styrkelyft är nu klar. Dessutom finns nu en fritidsgård, kontor, kafé och en stor rymlig entré. Under alltihop en källare och ett parkeringshus med 260 platser. Det är ett stort projekt som inleddes när entreprenören Asplunds Bygg började med en sanering innan rivningen startade i juli 2017. I augusti var hela A-hallen borta. Därefter genomfördes markarbeten innan den prefabricerade stommen började sättas upp med start i januari 2018. Det arbetet tog hela våren 2018. Hela projektet är nu klart med en prislapp på 145 miljoner kronor.

"Kåken" hade nått sin livslängd med omfattande brister för toaletter, omklädningsrum, ventilation och brandskydd och det var nödvändigt med den genomförda rivningen. Den gamla A-hallen bestod till stora delar av trä med bristfälligt brandskydd och det fanns en risk att en brand kunde spridit sig till angränsande hallar i ett snabbt förlopp. Förändringen innebär att föreningarna kan flytta in i moderna lokaler. Det är ett jättelyft för föreningarna, inte minst för de som tidigare hållit till i trånga lokaler i källaren.

Parkeringshuset som rymmer 260 bilar ger en unik möjlighet för besökare till idrottshuset att komma direkt från parkeringen till sporthallarna. Särskilt när det ordnas matcher och cuper i idrottshuset är detta en stor fördel.

Publicerad: 2019-11-06 08.57