search
Sök
menu
Meny

Markanvisning klar för byggnation av flerbostadshus på Stensholm 

Bostadshus med träfasad, illustration.

Tekniska nämnden har beslutat att godkänna markanvisning för byggnation av flerbostadshus för 50 bostadsrätter på Stensholm. APP Properties AB är företaget som får bygga lägenheterna.

Jönköpings kommun gjorde i november 2018 ut en inbjudan för markanvisning på Stensholm. En markanvisning innebär att en byggaktör ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån givna förutsättningar.

Efter utvärdering av inkomna förslag föreslog tekniska kontoret att markanvisningen skulle tilldelas APP Properties AB. Utvärderingen har bestått av en sammanvägd bedömning av gestaltning, ekonomi, genomförbarhet, tidsplan, miljö och energi.

- Förslaget har en fin gestaltning, innehåller trästomme, väl anpassat till terrängen, låg energiförbrukning och håller rimliga priser ut mot slutkund, säger Christine Forsander på mark- och exploateringsavdelningen.

Fyra hus i trä med totalt 50 lägenheter kommer byggas. Lägenheterna kommer att bestå av tvåor, treor och fyror. Byggstart planeras för våren 2020 och husen beräknas vara färdiga för inflyttning under hösten 2021.

Publicerad: 2019-05-27 08.19