search
Sök
menu
Meny
Utsikt över byggarbetsplats vid Juneporten.

Förorening vid hotellbygge grävdes bort

Den svavel och fosfor som hittats under marken vid bygget av det nya höghushotellet har nu grävts upp och forslats bort. Ingreppet innebar inga risker för boende eller verksamheter i närheten, enligt räddningstjänsten.

– Det rör sig om fosfor och svavel från den gamla Tändsticksfabriken, som när det reagerar med luften, kan orsaka gnistor, rökutveckling och mindre explosioner. Nu ska det grävas upp och forslas bort på ett säkert sätt övervakat av räddningstjänsten, sa Gustav Hultegård, brandmästare på räddningstjänsten, innan arbetet drog i gång.

Skanska har, tillsammans med miljökonsulten Detectum, konstaterat att det rörde sig om ungefär fem kubikmeter blandmaterial som innehåller fosfor och svavel. Materialet lades i containrar med vatten och sand och kördes till en godkänd mottagningsanläggning.

Räddningstjänsten hjälpte till under arbetet, som slutfördes utan några incidenter, och guidade de lastbilar som körde iväg med containrar.

Publicerad: 2020-01-27 10.17