search
Sök
menu
Meny
Rådhuset upplyst i orange.

En vecka i orange - mot våld

I slutet av november uppmärksammade vi Orange Day - den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor.

Orange day är ett initiativ av UN Women för att öka medvetenhet och kunskap om det stora samhällsproblem som våld mot kvinnor och flickor är. UN Women har valt en ljus och optimistisk färg för att representera en värld fri från våld för kvinnor och flickor. Den 25 november firar även Kvinno- och tjejjouren i Jönköping 40 år, Kvinnojouren i Jönköping bildades 1979 och Tjejjouren 2009.

Therese Kodjo projektanställd i föreningen menar att Orange day är ett bra sätt att informera om våld och hur Kvinno- och tjejjouren arbetar med skydd, stöd, prevention och påverkan. Therese menar att det är viktigt att inte endast fokusera på de flickor och kvinnor som är utsatta för mäns våld, utan att betona ansvaret som ligger hos de som utövar våld.

— Våld är inflätat i många strukturer i vårt samhälle. Kvinno- och tjejjouren Jönköping firar Orange day genom att vi har öppet hus den 25 november med en utställning, där besökare får se hur föreningen de senaste 40 åren har jobbat för vår vision om Ett jämställt samhälle fritt från våld.

Här kan du läsa mer om Orange day

Therese fortsätter, vi har en väldigt bra samverkan i Jönköping kring våldsprevention och det är vi mycket tacksamma för. Vi vill att allmänheten ska vara mer insatta i frågor som rör våld och hur mycket det kostar samhället att genom våldskulturer uppfostra de som utövar våld. Hon säger vidare, att det är viktigt att Kvinno- och tjejjouren finns till och att de å ena sidan hoppas på att få finnas som förening i många år framöver, men å andra sidan önskar att de i framtiden inte skulle behöva finnas.

Jobbar våldsförebyggande i yngre åldersgrupper.
Therese berättar att Tjejjouren jobbar våldsförebyggande i yngre åldersgrupper för att diskuterar normer kring genus, maskulinitet och machokultur, och fortsätter. Exempelvis arbetar vi tillsammans med Jönköpings kommun utifrån olika metoder för våldsprevention och normkritik så som Mentorer i våldsprevention (MVP), Kärleken är fri och Normstorm. I dessa projekt är Tjejjouren ute på högstadie- och gymnasieskolor för att diskutera normer och kultur i samhället som bidrar till att upprätthålla våldsstrukturer.

Therese menar att ett av Tjejjourens viktigaste uppdrag är att nå ut till tjejer och att arbeta våldsförebyggande. Hon berättar att det finns olika former och skalor av våld. Therese beskriver hur de på Tjejjouren ofta utgår från en våldspyramid där det ”lindriga” och vardagliga våldet så som sexistisk och rasistisk jargong ligger i basen utav pyramiden och skapar en tillåtande kultur som lämnar utrymme för allvarligare former av våld, där exempelvis dödligt våld utgör toppen av pyramiden.

— Det kan vara svårt att i situationer där en uppmärksammar våld, att ha civilkurage och då agera genom att ställa frågor. Men vi på Kvinno- och tjejjouren vill uppmana andra till att vara aktiva åskådare i vardagen och om du uppmärksammat en situation där du misstänker våld eller där du känner någon typ av oroskänsla, så är det alltid bättre att fråga en gång för mycket.

Publicerad: 2019-12-03 16.30