search
Sök
menu
Meny

Du kan göra världens skillnad

Globala Jönköping

Vill du veta mer om hur du kan vara med och göra världen bättre? Brinner du för globala frågor som rör fattigdom, klimat och hållbarhet? Spana in allting som händer kring vecka 40.

Vi har den stora äran att få kalla vår kommun för Globala JKPG. I samarbete med biståndsmyndigheten Sida arbetar vi för att uppmärksamma globala frågor lokalt. Projektet ingår i Sidas kommunikationsstrategi från regeringen som handlar om att informera om utvecklingen i världen, Globala målen och hur svenskt bistånd gör skillnad. Förutom oss samarbetar Sida med ytterligare fem kommuner: Norrköping, Linköping, Borås, Karlstad samt Region Västerbotten/Umeå kommun.

Som en del av vårt uppdrag som Global kommun bjuder vi under hösten in till en temavecka som ger dig handfasta råd och tips om hur du kan göra världens skillnad. Vi vill inspirera och ge kunskap om hur du genom dina val i vardagen kan bidra till en mer hållbar globala utveckling.

-Sida är mycket glada att Jönköping är ny kommun för i år. Vi räknar med Jönköping som en viktig samarbetspartner i arbetet med Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling. Här finns ett starkt engagemang och bra förutsättningar för att kunna nå ut och engagera fler i detta viktiga arbete, säger Carin Jämtin, generaldirektör på biståndsmyndigheten Sida.

Tillsammans kan vi nå de Globala målen
Att vi blivit en Global kommun har sin grund i att vi redan idag tänker globalt och agerar lokalt. Under 2018 beslutade kommunfullmäktiga att ta fram ett program för social hållbarhet som utgår från Agenda 2030 och de Globala målen. Vårt miljöarbete har utgått från ett liknande program sedan en längre tid tillbaka.

- Det stora arbetet börjar hos var och en av oss, när vi gör vardagliga medvetna val. Under Globala JKPG´sflagg kommer vi att fokusera på aktiviteter som bidrar till ökad kunskap om global utveckling och biståndets roll. Det är genom att få fler medborgare att känna engagemang i det lilla som vi kan påverka i det stora, säger kommundirektör Johan Fritz.

Läs mer om projektet och se programmet för vecka 40.

Globala Jönköping

Publicerad: 2019-09-24 11.19